Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

QED de zonderlinge theorie van licht en materie

Code: NAT0694
Auteurs: Richard P.Feynman
ISBN: 9789068340372
Uitgever: J.H. Gottmer
Uitgegeven: 2004
Taal: Nederlands
Korte beschrijving: Vijftien jaar geleden verscheen de laatste druk van dit bijzondere boek van Richard Feynman (19181988), die de Nobelprijs ontving voor zijn bijdragen aan de Quantum ElectroDynamica, beter bekend als QED. Dit is verreweg de meest succesvolle theorie gebleken waar we over beschikken. Ze gaat over de aard van het licht en de wisselwerking tussen licht en materie. In QED wordt deze theorie voor het eerst toegankelijk gemaakt voor een breed publiek; het betreft een viertal lezingen voor niet-vakgenoten. We maken kennis met Feynman op z´n best: enthousiast, glashelder, wars van gewichtigdoenerij en zonder enige concessie aan het wetenschappelijk gehalte. Menige natuurkundige zal met verbazing kunnen ontdekken waar de theorie, ontdaan van al zijn wiskundig-technische complicaties, nu eigenlijk op neerkomt.

QED is een afkorting van Quantum Elektro Dynamics. Deze theorie beschrijft de aard van het licht en de wisselwerking tussen licht en materie. Dit boek is gebaseerd op een viertal lezingen die de auteur gehouden heeft aan de universiteit van Californie. Het is gericht op geinteresseerde niet-vakgenoten en is mede door de vele figuren en het vrijwel ontbreken van formules goed leesbaar. Het boek begint met een inleiding over de weerkaatsing van monochroom licht en de eigenschappen van fotonen. Daarna worden elektronen en hun wisselwerking met licht besproken. Tot slot gaat auteur in op de rol die de QED kan spelen bij de theorievorming rond elementaire deeltjes.