Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Symmetrie in de deeltjesfysica

Code: NAT0722
Auteurs: Walter D. van Suijlekom
ISBN: 9789050411578
Uitgever: Epsilon
Uitgegeven: 2016
Taal: Nderlands
Korte beschrijving: Dit boek gaat over symmetrieën op de allerkleinste schaal in de natuurkunde, namelijk in de deeltjesfysica. Het laat zien dat abstracte groepentheorie een sleutelrol speelt in het beschrijven van de elementaire deeltjes, inclusief hun mogelijke wisselwerkingen. Na een korte wiskundige uiteenzetting van (symmetrie)groepen en hun representatietheorie, wordt beschreven hoe de eigenschappen van elementaire deeltjes kunnen worden begrepen met behulp van representaties van bepaalde matrixgroepen. Hieruit kunnen dan ook de mogelijke interacties worden afgeleid, wat uiteindelijk uitmondt in het volprezen Standaard Model van de deeltjesfysica.
Inhoudsopgave
1. Introductie
2. Symmetriegroepen
3. Representaties van groepen
4. Elementaire deeltjes: isospin en nucleonen
5. Het quark model
6. Het uitsluitingsbeginsel van Pauli en spin
7. Standaard Model van elementaire deeltjes
8. Interacties als vervlechtingsoperatoren

A. Lineaire algebra
B. Cirkel, sfeer en hypersfeer
C. Overzicht groepentheorie