Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Doorbraken in de natuurkunde

Code: NAT0480
Auteurs: Keestra Machiel (ed.)
ISBN: 9057120704
Korte beschrijving:

Doorbraken in de natuurkunde presenteert natuurkundige begrippen en inzichten in een historisch kader. Vaak zijn het individuele onderzoekers die een herkenbare bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de natuurkunde, meestal in de vorm van ontdekte wetmatigheden of bepaalde theorieën. Door deze historische en aan bepaalde onderzoekers gekoppelde benadering wordt ook zichtbaar hoezeer natuurkundige opvattingen samenhangen met begrippen uit andere domeinen, zoals de filosofie en de theologie, en met andere culturele ontwikkelingen.

Aan bod komen: Galilei's bewegingsleer -- veelal gezien als het begin van de moderne natuurkunde; de bewegingsleer van Newton -- met het traagheidsbegrip en de zwaartekracht; Huygens' theorie van het licht; elektriciteit en magnetisme bij Faraday en Maxwell; de theorieën over warmte (thermodynamica) van Carnot, Kelvin en Boltzman; de relativiteitstheorie van Einstein en de quantummechanica bij Bohr.

Doorbraken in de natuurkunde bevat een uitgebreid register en literatuursuggesties voor lezers die zich nader willen verdiepen in de besproken theorieën en wetenschappers.