Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

De natuurkunde van 't vrije veld 2

Code: NAT0561
Auteurs: Minnaert, Marcel
ISBN: 9003907900
Korte beschrijving: Bijna dertig jaar geleden is de laatste uitgave verschenen. Voor deze nieuwe druk is de tekst op allerlei plaatsen bijgewerkt en aangevuld, hetgeen moge blijken uit de vele aanhalingen van recente literatuur. Aan de oorspronkelijke opzet van het boek is niets gewijzigd en de echte natuurwaarneming wordt nergens overwoekerd door boekengeleerdheid.
Stoomtrein, stoomboten en andere vormen van techniek die vroeger algemeen voorkwamen zijn zo goed als verdwenen; waarnemingen die daarop betrekking hebben zijn toch niet zonder meer geschrapt: zij kunnen bij reizen in het buitenland te pas komen en zijn dikwijls op zichzelf interessant. Deze bundel vormt een zelfstandig geheel zoals de eerste, maar sluit erbij aan daar het werk als een eenheid is geschreven. Herhaald moge worden, dat het de bedoeling is, een overzicht te geven van de natuurverschijnselen, die men zonder instrumenten en zonder statistisch werk in de open lucht waarneemt. Door deze opzet is de behandeling van de onderwerpen uit het meteorologische grensgebied veel meer natuurkundig geworden dan meteorologisch. Veelvuldig is gebruik gemaakt van de oudere literatuur, omdat men vroeger minder instrumenten gebruikte en dus in omstandigheden werkte welke meer met die van onze lezers te vergelijken zijn; de verklaringen in de theorie zijn echter aan de moderne opvattingen aangepast. Moge ook dit deel ertoe medewerken, de overgrote rijkdom aan natuurverschijnselen te doen kennen waar wij bestendig van kunnen genieten en waarvan elk facet ons een nieuwe gevoelsstemming brengt en een nieuwe schoonheid!