Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

De natuurkunde van 't vrije veld 3

Code: NAT0562
Auteurs: Minnaert, Marcel
ISBN: 9003908400
Korte beschrijving: Met déze bundel heeft Dr. Minnaert indertijd zijn derde deel voltooid. In zekere zin - aldus zegt Dr. Minnaert in zijn voorwoord - is dit laatste deel het meest fundamentele van het geheel. Meer nog dan in de vorige delen wordt een beroep gedaan op de actieve medewerking van de lezer, die slechts daardoor het heerlijke werk in de open lucht de volle spanning en schoonheid van vele metingen kan mee genieten.
In dit prachtig stuk werk neemt de auteur - een zeer veelzijdig gids - ons bij de hand en, na ons te hebben ingeleid in de kunst van het schatten en meten, voert hij ons enthousiast rond in het gebied van spel, sport en vervoermiddelen, daarna in de talrijke verschijnselen bij het stromende water en de waaiende lucht. Het niveau van de behandelde stof is zeer ongelijk en varieert van elementaire tot pittige onderwerpen, doch steeds is het betoog in hoge mate. helder en duidelijk. Ook dit deel leidt tot de conclusie: Het is een genot om met Prof. Minnaert de natuur in te gaan.