Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Verklarende statistiek

Code: WIS0085
Auteurs: Wijvekate M.L.
ISBN: WIS085
Korte beschrijving: In de statistiek houdt men zich bezig met het geordend te presenteren (beschrijvende statistiek) van gegevens. In de verklarende statistiek gaat het om het trekken van de juiste conclusies uit gegevens, waarbij men zich bedient van statische methoden als schatten, toetsen, steekproef analyse, correlatietechniek, enz. In het algemeen komen de problemen in de verklarende statistiek neer op de vraag: "onder welke voorwaarden mag men het resultaat van een aantal waarnemingen generaliseren?" (Een algemene geldigheid toekennen).
Dit boek geeft een systematisch overzicht van de verklarende statistiek. Het is geen dorre opeenhoping van levenloze cijfers, maar aan de hand van vele praktijkvoorbeelden worden toeval, schijn en werkelijkheid in cijfermateriaal onderscheiden. Het boek is daarmee geschikt voor zowel studerende als praktijkmensen.
M.L. Wijvekate, geboren in 1922, is hij werkzaam als methodologisch adviseur te Den Haag. Hij is lid van de orde van organisatiekunde geen en - Adviseurs, en Fellow van de American Society for Quality Control.