Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

50 inzichten wiskunde onmisbare basiskennis

Code: WIS0340
Auteurs: Tony Crilly
ISBN: 9789085712046
Uitgever: Veen Magazines
Uitgegeven: 2009
Taal: ned
Korte beschrijving: 50 INZICHTEN WISKUNDEONMISBARE BASISKENNIS 50 inzichten wiskunde beschrijft de basisbegrippen uit de wiskunde invijftig heldere essays. Het behandelt onder meer de oorsprong van dewiskunde, de Egyptische deelsommen en de Romeinse getallen, de bijnamystieke bijklank van het getal Pi, de priemgetallen, de gouden ratio enFibonacci-getallen. De grote ideeen van relativiteit, chaostheorie, fractals enhyperspace ontbreken evenmin in dit onmisbare overzichtswerk. Het boekbegint bij de uitvinding van het getal nul en eindigt met het grootsteonopgeloste wiskundige probleem. Wie het oplost kan een miljoen dollarwinnen: u hoeft slechts de Riemannhypothese te bewijzen.Rijk geïllustreerd met tabellen en anekdotes, en daarmee het perfecte entoegankelijke overzichtswerk.