Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

De toverspiegel van M.C. Escher

Code: WIS0372
Auteurs: Bruno Ernst
ISBN: 9783822837092
Uitgever: Tachen
Uitgegeven: 2015
Taal: Nederlands
Korte beschrijving: "Een dame belde me eens op en zei: 'Meneer Escher, ik ben helemaal weg van uw werk. In uw prent Reptielen hebt u zo treffend de reïncarnatie uitgebeeld!'Ik heb toen gezegd: 'Mevrouw, als u dat erin ziet, zal het wel zo zijn."Aan de hand van deze anekdote geeft de bekende Nederlandse graficus Maurits Cornelis Escher (1898-1d972) treffend weer dat zijn werk vatbaar is voor velerlei interpretaties en dat er geen overhaaste betekenis aan zijn prenten toegewezen kan worden.

Recensie(s)
Ernst, mathematicus en vriend van Escher, bestudeert het bedrog op Eschers prenten, waardoor het ruimtelijke uit het vlak ontstaat en er weer in verdwijnt en het onmogelijke dat op een logische manier voorgetoverd wordt. M.b.v. voorstudies toont hij de opeenvolgende stadia. Het typische is dat de prenten wiskundig geconstrueerd lijken, terwijl Escher totaal geen verstand van wiskunde had. Karakter, opleiding, familieleven, langdurige verblijven in het buitenland en de plaats die Escher in de kunstwereld inneemt, komen ter sprake. Hij was zeer vakkundig en verrichtte veel denkwerk om wetmatigheden te vinden, geboeid als hij was door regelmaat, structuur, oneindigheidsbenaderingen, spiegeling, perspectief, metamorfose en regelmatige vlakverdeling, waarbij kristallen en decoraties in het Alhambra hem o.a. als bronnen dienden. Zijn doel was verwondering te wekken. Register van werken achterin. Door een wiskundige toelichting krijgen degenen die zich in deze ingewikkelde prenten willen verdiepen er een uitstekend inzicht in. De tekst is door Escher van commentaar voorzien. Met afbeeldingen in zwart-wit, enkele in kleur.