Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Grafiek en tekeningen M.C. Escher

Code: WIS0374
ISBN: 9783836506403
Uitgever: Tachen
Uitgegeven: 2013
Taal: Nederlands
Korte beschrijving: M.C. Escher is geboren in 1898 in Leeuwarden in Nederland. Hij kreeg zijn eerste tekenlessen op de middelbare school van F.W. van der Haagen die hem ook de blokdruk leerde waardoor zijn aangeboren grafische talenten werden gestimuleerd. Van 1912 tot 1922 studeerde hij aan de School voor Architectuur en Decoratie in Haarlem, waar hij les kreeg in grafische technieken van S. Jessurun de Mesquita die de verdere artistieke ontwikkeling van Escher zeer be•nvloed heeft. Tussen 1922 en 1934 woonde en werkte Escher in Itali‘. Daarna verbleef hij twee jaar in Zwitserland en vijf jaar in Brussel voordat hij definitief verhuisde naar Baarn in Nederland, waar hij stierf in 1972. Escher is geen surrealist die ons zijn droomwereld in tekent, maar een architect van onmogelijke werelden. De dimensionale en perspectivische illusies die daaruit voortkomen confronteren ons met de beperkingen van onze zintuiglijke waarneming.

Recensie(s)
Dit kijkboek van het vaak adembenemende werk van M.C. Escher bevat vele weergaven (waarvan enkele in kleur) van zijn hout- en linosneden, litho's en houtgravures. In het voorwoord, van de graficus zelf, geeft hij een toelichting op zijn zienswijze en hoe hij langzaam zijn denkbeelden grafisch leerde weergeven op de wijze die voor zijn werk zo kenmerkend is geworden. De afdrukken van zijn werk worden voorafgegaan door een indeling en - vaak uitvoerige - beschrijving van de genummerde reproducties. Een aanbevelenswaardige uitgave voor allen die geboeid worden door het werk van deze in 1972 op 73-jarige leeftijd overleden kunstenaar.