Ga naar de inhoud

Beisbroek / Missie

Cozmix is het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht Beisbroek vzw, een van de zes Vlaamse volkssterrenwachten.
De missie van de Vlaamse volkssterrenwachten is het populariseren van sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart, aanverwante wetenschappen en technologie door het opzetten van een breed activiteitenaanbod gericht naar diverse doelgroepen en door het aanbieden van haar diensten op maat van iedereen die daarom verzoekt. Zij bouwen daarbij een vrijwilligerswerking uit (ondersteund door administratief en educatief personeel) om zo ook een inhoudelijke expertise te verwerven voor het uitvoeren van hun taak. Tegelijk wensen ze hun vrijwilligers—in het bijzonder de jongeren—zo de kans geven hun belangstelling voor wetenschap en technologie uit te bouwen en zo deze laatste groep te stimuleren een wetenschappelijke of technologische studie te overwegen.

De missie van de Vlaamse volkssterrenwachten reflecteert zich in een aantal strategische doelstellingen:
  • De Vlaamse volksterrenwachten sensibiliseren een ruim en divers publiek voor sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen en technologieën.
  • De Vlaamse volksterrenwachten groeien uit tot expertisecentra voor sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen en technologieën in het bijzonder, en voor wetenschap en technologie in het algemeen.
  • De Vlaamse volkssterrenwachten voeren hun wetenschapscommunicatieve taak in belangrijke mate uit door middel van persoonlijke begeleiding waarbij flexibel wordt ingespeeld op de behoeften van de respectieve doelgroepen.
  • De Vlaamse volkssterrenwachten ontwikkelen specifieke activiteiten voor jongeren die bijdragen tot hun zelfontplooiing op het vlak van wetenschap en technologie.
  • De Vlaamse volkssterrenwachten bieden aan Vlaamse onderzoekers een forum om hun wetenschappelijk onderzoek voor te stellen aan het publiek.
  • De Vlaamse volkssterrenwachten streven onderlinge samenwerking en structurele samenwerking met andere actoren na en nemen nieuwe initiatieven om hun impact te vergroten en in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
De strategische doelstellingen worden vertaald in operationele doelstellingen, die gerealiseerd worden door een breed aanbod aan wetenschapspopulariserende activiteiten, zoals die op deze website aan bod komen.

De volkssterrenwachten zijn expertisecentra die beschikken over een schare van vrijwillige medewerkers om hun hoofdopdracht uit te voeren, met name het populariseren van sterrenkunde, ruimtevaart en aanverwante wetenschappen en technologie naar een divers publiek. Door haar allesomvattend karakter heeft sterrenkunde raakpunten met alle andere wetenschappen. De term “volkssterrenwacht” dekt dus een veel ruimere lading dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. De volkssterrenwachten gaan ook actuele en maatschappelijk relevante thema’s niet uit de weg.