Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

De wereld van het atoom

Code: JEU0400
Auteurs: Neil Ardley
ISBN: 863137520
Uitgever: Artis historia
Uitgegeven: 1990
Korte beschrijving: De kleinste zaken die we met het blote oog kunnen waarnemen, zijn stofjes of minuscule zandkorreltjes. Met een krachtige microscoop echter kunnen we oo bacteririën zien, onzichtbare kiemen die soms ziekten veroorzaken, maar soms ook nuttig zijn. En met een electronenmicroscoop kunnen onderzoekers virussen bestuderen, di zijn ziekteverwekkende organismen die zo klein zijn dat er op een speldekop miljoenen bijeenkunnen. En toch zijn virussen niet de kleinste dingen. De chemische stoffen waaruit virussen opgebouwd zijn,, bestaan zelf uit moleculen en moleculen zijn op hun beurt samengesteld uit nog kleinere atomen. Is een atoom dan het kleinste? Neen, want ook atomen bezitten een structuur en zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes zoals protonen en elektronen. Hoe dan ook, alles in het heelal is opgebouwd uit atomen of deeltjes ervan. Op de aarde komen in de natuur twweeënnegentig verschillende soorten atomen voor en meer dan een dozijn andere werden kunstmatig aangemaakt. De scheikunde is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van de structur, de reacties en het gedrag van de atomen.