Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Lucht en Energie

Code: JEU0240
Auteurs: Haswell, Arthur
ISBN: 9054953268
Uitgever: Corona
Uitgegeven: 2001
Korte beschrijving:  In twintig kleine hoofdstukjes van een dubbele bladzijde wordt informatie gegeven over lucht, de verandering en vervuiling ervan; over energiebronnen en hun bijdrage tot de vervuiling of vermindering van vervuiling. Illustraties, schema’s en foto’s verduidelijken de tekstjes. Achteraan staan enkele proefjes, nuttige adressen, een verklarende woordenlijst en register vermeld. Op het eerste gezicht lijken lucht en energie twee verschillende zaken die weinig met elkaar te maken hebben maar al gauw blijkt dat het net die energiebronnen zijn die oorzaak zijn van de vervuiling van de lucht en daarrond is dit boekje gemaakt.
Het boekje is op een duidelijk gestructureerde manier opgebouwd. De korte teksten zijn eenvoudig van taal, maar blijven wel beperkt in hun informatie. De teksten roepen soms nog vragen op bij de lezer, waar niet verder wordt op ingegaan.
Er wordt van de lezer wel enige taalkennis verwacht, want niet alle moeilijke termen worden in de woordenlijst verklaard. Een enkele keer heeft men een fout of slordigheid over het hoofd gezien. Van de acht internetadressen die worden vermeld zijn er maar twee Nederlandstalig. Het ‘proeven’-hoofdstuk  bestaat uit één proefje, één waarneming en één knutselopdracht.
Toch bevat dit boekje een pak aan nuttige informatie voor de geïnteresseerde jonge lezer. Het is ook bruikbaar voor projecten of opdrachten in schoolverband.